Auto's - Trucks -Boten - Jeeps - Tractors - Todoterrenos - Barcos - Tractores - Bateaux - Boats - Camions - Coches - Voitures - Cars - Camions

 

  WERKING van PROTECTOR     FONCTIONNEMENT de PROTECTOR
   
SPECIALIST voor bescherming van gesloten water-systemen.
 
LE SPECIALISTE pour la protection des circuits de refroidissemement.
   
Protector legt een beschermende water –en vuilafstotende filmlaag op de binnenwanden van de motor en voorkomt dat er zich nieuwe kalk kan afzetten.

Alentra protector schermt de wanden af zodat er geen corrosie en cavitatie meer kan optreden.

Alentra protector dicht tevens kleine lekken tot 0,7 mm, heeft een smerende werking en houdt dichtingen soepel. 

De beschermende werking van alentra protector geldt voor een periode van 1 jaar 
 
                               en construction     
     
     
     
     
     
  PROTECTOR HOW IT WORKS
 
    FUNCIONAMIENTO DE PROTECTOR
   
THE SPECIALISTfor the protection of cooling systems  
EL NÚMERO 1 para protección de los circuitos de
 
  refrigeración de los motores.
The protector lays a protective film on the innerside of
   
the engine
   
   
On that film no deposits are possible and the engine will
                           en construcción
have an optimal circulation and optimal heat transfer.
   
 
   
It is also against cavitation, greases the waterpump,
   
keeps the hoses and gaskets longer supple and stops
   
small leaks.
   
It is a complete protection of your cooling system !!!
   
   
The protective effect of alentra protector applies for a
   
period of 1 year
   
   
     

 info: www.alentra.eu    -   alentraproducts@gmail.com    -   ivan@alentra.eu    -   0032 476 55 19 50
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ADVIES
 
 Reinig elke oudere motor éénmalig
 met alentra cleaner of wanneer me
 de radiateur of waterpomp  vervangt !
 
1 liter cleaner op 60 liter water
 
 Voorzie ieder jaar een dosis alentra
 protector op elke auto of truck.
 
 
 
 AVIS
 
 Nettoyez chaque (vieux) moteur une
 fois avec Alentra Cleaner quand on
 remplace radiateur ou pompe à eau !
 
   1 litre cleaner pour 60 litres d'eau
 
 Ajoutez chaque année une dose de
 alentra Protector
 
  1 litre protector pour 60 litres  d'eau
 
 
 
 ADVICE
 
 Clean every older engine with
 alentra Cleaner when changing
 radiator or waterpomp !
 
  1 liter alentra for 60 liters of coolant
 
 Add every year one dose of alentra
 Protector
 
 1 liter protector for 60 liters of coolant
 
 
 
 AVISIO
 
 Limpiar cada (viejo) motor con
 alentra Cleaner cuando se cambia
 el radiador o la bomba de agua.

1 litro de cleaner para 60 litros de agua
 
 Añadir cada año una dosis de alentra
 Protector:
 
 1 litro protector para 60 litros de agua.